top of page
目錄

recycle bag 環保袋recycle bag 環保袋recycle bag 環保袋

聯絡我們      Contact Us

工廠地址

 

中國廣州,獅嶺鎮,益群村,義興經濟社二巷2號

 

辦事處 / 門市 地址

 

中國廣州 - 三元里,梓元崗,14棟104b

 

香港 - 觀塘鴻圖道59號鵬光大廈6

電話:852-3583 0673       傳真:852-35831672

 

開放時間:上午9時 - 下午6時 (如有特別更改,恕不另行通知)

 

電話: (852) 3583 0673           傳真: (852)3583 1672          電郵 :info@hkmti.com     
地址: 6/F, Pang Kwong Building, 59 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon

Copyright © Mountain International Limited

bottom of page